USLUGE

Usluge se prvenstveno sastoje u profesionalnoj izradi strateških dokumenata u turizmu i ugostiteljstvu – strategija i programa razvoja, studija izvodljivosti, biznis, marketing i akcionih planova. 
Putem konsaltinga i treninga, prenose se funkcionalna znanja, praktične veštine i savremena iskustava koja se kroz svakodnevno korišćenje unapređuju. Po snimanju tekućeg stanja i analizi prioritetnih poslovnih potreba naručioca usluga, daju se stručni saveti i organizuju treninzi i interaktivne radionice kroz ogledne primere, studije slučajeva, ankete, simulacije poslovnih situacija i sl. Zatim se na bazi evaluacije i dobijenih rezultata pripremaju izveštaji sa preporukama za unapređenje poslovanja.

Nakon upoznavanja sa specifičnostima i problematikom poslovanja svakog pojedinačnog pravnog subjekta (lokalnih samouprava, turističkih (TO) i destinacijskih menadžment organizacija (DMO), smeštajnih i ugostiteljskih objekata, turističkih agencija i drugih), istražuje se, analizira i predlaže originalno optimalno rešenje uz zajedničko sprovođenje dogovorenih ciljeva. To između ostalog najčešće uključuje:

  • vođenje, pripremu, osnivanje i poboljšanje rada lokalnih i regionalnih TO i DMO, turističkih agencija, smeštajnih i ugostiteljskih objekta itd.
  • unapređivanje organizacije rada u cilju povećanja profitabilnosti
  • izradu strateških poslovnih, marketing i akcionih planova
  • rešavanje internih i eksternih poslovnih problema
  • prenos (transfer) poslovnih veština
  • razvoj i unapređenje prodaje
  • pripremu i sprovođenje kriznog menadžmenta
  • medijaciju i arbitražu
  • poslovno povezivanje (networking)
  • predloge i uvođenje inovacija u poslovanje
  • specijalizaciju i integraciju poslovanja
 • posredovanje pri zapošljavanju menadžera u turizmu i ugostiteljstvu.

Sve aktivnosti se realizuju po fazama, u dogovorenim vremenskim okvirima, po dogovorenim cenama.

 

IMATE POSLOVNI PROBLEM?

Pitajte nas za rešenje.Gde nema problema i izazova, nema posla. Problemi se ne rešavaju zamrzavanjem. Pravilno postavljen problem je pola rešenja. Sve se može popraviti. Iskustvo je najbolji učitelj.

Okolnosti nikada neće biti idealne! Pozovite nas da zajedno rešavamo poslovne izazove. Neodlučnost i nepraćenje promena dovodi do zaostajanja. Najskuplje je ne preduzimati ništa. Budućnost se kupuje sadašnjošću. Koliko ste preduzetni, toliko ste uspešni.

placeholder
doc. dr Branko Krasojevic
Direktor, Agencija ,,Savetnik u Turizmu
TRENING POSLOVNIH VEŠTINA

ŠTA JE TRENING POSLOVNIH VEŠTINA I ČEMU SLUŽI? Osnovne karakteristike treninga: Motivisanost – zaposlenima se tumači svrha i značaj obuke, sa uverenjem da imaju sposobnosti…

read more
POSLOVNI I MARKETING KONSALTING

Poslovni i Marketing konsalting organizatora putovanja i turističkih agencija Poslovni i marketing konsalting podrazumeva izgradnju visoko kvalitetnih poslovnih planova u cilju veće profitabilnosti poslovanja. Zaposleni…

read more
CENE USLUGA

Cene su izuzetno konkurentne, tim više, što preduzetnik nije u PDV sistemu. Fleksibilne i raznovrsne metode i uslovi plaćanja obuhvataju: faktura, čekovi, kreditne i platne kartice, u ratama, kompenzacije i sl.

read more
KONSALTING

ŠTA JE KONSALTING? Konsalting je poslovna aktivnost kojom se obezbeđuju stručne preporuke i saveti, uz određenu finansijsku nadoknadu u cilju rešavanja konkretnih problema u okviru…

read more

Tražite prvoklasnog konsultanta za biznis plan u oblasti turizma?