REFERENCE

POSLOVI U TOKU:

Nacionalni ekspert za turizam na GIZ Srbija projektu: „Perspektive za mlade u ruralnim sredinama” u Srbiji mart 2023 – decembar 2024.

USPEŠNO SPROVEDENA IZRADA:

 • Programa razvoja turizma za jedinice lokalnih samouprava (gradova i opština) i turističkih organizacija (Topola/Oplenac 2017, Bela Palanka 2017, Pirot 2017, Sombor 2018, Jošanička Banja 2018, Vlasotince 2018, Loznica 2018, Osečina 2019, Trgovište 2020, Leskovac 2020, Dimitrovgrad 2021, Babušnica 2022, Inđija 2022, Kikinda 2022, Apatin 2022, Ivanjica 2022, Merošina 2023, Priboj 2023) i na Kosovu i Metohiji (Gračanica, Leposavić, Zvečan, Banjska, Velika Hoča, Štrpce/Brezovica, Kosovska Mitrovica, Kosovsko Pomoravlje). Svi pomenuti programi razvoja turizma imaju pozitivno mišljenje resornog ministarstva turizma i usvojeni su na skupštinama lokalnih samouprava
 • Studije na projektu: „Izgradnja kapaciteta centralnih vlasti za praćenje i implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDG) uz Procenu zainteresovanih strana u lancu vrednosti turizma Srbije” Naručilac: UNDP Srbija, 2024.
 • Studije „Turistička valorizacija srpskog vojničkog utvrđenja Šanac u opštini Babušnica” Naručilac: opština Babušnica 2022.
 • Studije „Uticaj Covid-19 na sektor turizma u Republici Srbiji” Naručilac: Program ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP Srbija, 2020.
 • Studije na Projektu „Unapređenje poslovanja MSP zemalja Zapadnog Balkana”, Naručilac: Ernst & Young d.o.o. Beograd za potrebe EBRD – Evropske banke za obnovu i razvoj, 2019.
 • Studije na projektu: Multisektorski program – Povećanje vidljivosti, obima i kvaliteta usluga na putničkim pristaništima na Dunavu „PROBUDI DUNAV”. Naručilac: Agencija za upravljanje lukama Republike Srbije 2019.
 • Biznis plana uz konsultantske usluge za In house receptivnu turističku agenciju „HUMA TRAVEL& CONCIERGE” pri hotelu Huma Kotor Bay 5* u Dobroti kod Kotora, Crna Gora 2019.
 • Akcionog plana programa razvoja turizma Novog Sada 2018 – 2022.
 • štampanih turističkih vodiča Kosovo i Metohija (Kulturna baština pod UNESCO zaštitom, Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok, Štrpce/Brezovica, Orahovac/Velika Hoča, Leposavić, Kosovsko Pomoravlje). Naručilac: Kancelarija za KiM Vlade Republike Srbije 2018 – 2019.
 • „Local Action Plan” u okviru Interreg Danube Transnational Programme (New Generations Skills) 2018 – 2019
 • Studije „Lokalni razvoj istočne Srbije kroz povećanje turističkog prometa” Naručilac UNDP (United Nations Development Programme in Serbia) i Agencija za upravljanje lukama RS 2017.
 • Studija na projektu “Razvoj privatnih muzeja i kolekcija u Srbiji” podržanog od Švajcarske agencije za saradnju – SDC. 2015.
 • Strateškog dokumenta „Analiza potencijala za održivi turizam sa biznis planom i akcionim planom Nacionalnog Parka Đerdap”, 2014.
 • Priručnika za eko turističke vodiče i obuka eko turističkih vodiča Nacionalnog Parka Đerdap 2014.
 • Biznis plana uz savetodavne usluge za pripremu, otvaranje i poslovanje hotela „Premier Aqua” 5* u Vrdniku (Fruška gora) za kompaniju Promont Group D.O.O. Novi Sad 2012/13.
 • Analiza Strategije razvoja turizma Republike Srbije i izvođenje treninga budućih eksperata u turizmu Srbije za kompaniju HD European Consulting Group iz Beograda 2011/12.

OBUKE:

 • Turističkih vodiča, pratilaca i animatora (Novi Sad, Kopaonik, Aranđelovac, Raška, Čačak, Zaječar, Niš, Novi Pazar, Tutin, Knjaževac, Subotica…) za polaganje stručnog ispita za sticanje legitimacije turističkog vodiča, turističkog pratioca i animatora u organizaciji YUTA, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu, „ Academia Homo Turisticus” iz Niša i samostalno. Od 2012. do 2024.
 • Ruralni, seoski i agro turizam u opštinama Babušnica, Aleksinac, Ražanj, Blace, Bojnik i Vlasotince i gradovima Niš, Prokuplje, Leskovac i Vranje 2024.
 • na EU projektu: Tematsko putovanje koridorom kulturne i prirodne baštine Srbije i Crne Gore „Creative Twinning“ Naručilac: Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Kraljevo. mart 2022.
 • „Razvoj ruralnog turizma” u opštinama Knjaževac, Svrljig i Raška.. Naručilac: Institut za primenu nauke u poljoprivredi Beograd Jun 2022.
 • “Razvoj proizvoda ruralnog i seoskog turizma i poboljšanje ponude privatnog smeštaja na prostoru grada Leskovca”. Naručilac: Grad Leskovac april 2021.
 • za poboljšanje turističko ugostiteljske ponude, ruralnog turizma i stvaranje jedinstvenog turističkog proizvoda kroz udruživanje turističkih organizacija Jablaničkog okruga. Naručilac: Turistička organizacija opštine Vlasotince, Oktobar – novembar 2021.
 • Turističkih agencija na temu Zakona o zaštiti potrošača vezano za pandemiju Covid-19. Naručilac: YUTA 2020-2021.
 • Na EU projektu “Mladi u turističkoj industriji” u Čačku, Raškoj, Somboru, Nišu i Beogradu. Naručilac: “Srbija za mlade” i “Turistička prizma” (februar-jul 2020).
 • Turističkih agencija i hotelijera u Banja Luci. Septembar/oktobar 2020
 • U oblasti ruralnog, seoskog i agro turizma u brdsko planinskom području u Prizrenu i Peći. GIZ Kosovo, oktobar 2020
 • na projektu “Programme migration for development” – instrukcije i saveti trenerima iz Nacionalne Službe Zapošljavanja Srbije u vezi sa sticanjem i razvojem prezentacionih i interpretatorskih veština pri Programu obuke “Put do uspešnog preduzentnika” Naručilac GIZ Srbija 2018-2019.
 • na Projektu “Carpathians Connects” interreg – IPA cross-border cooperation Romania – Serbia programme 2018. Naručilac: RARIS 2018.
 • na Projektu “AD-VISION” u okviru Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija Interreg – IPA cross-border cooperation Bulgaria – Serbia programme. Naručilac: RARIS 2018.
 • na projektu: Ekonomsko osnaživanje žena, Evropske unije i Vlade Švajcarske, preko Programa evropskog partnerstva, u opštini Raška. 2015
 • Edukacija seoskih domaćina u turizmu radi pokretanja poslovanja ili unapređenja usluga smeštaja i ishrane, posredstvom PKS, Instituta za primenu nauke u poljoprivredi Republike Srbije i samostalno. Od 2014 do 2020.
 • za rad u turizmu u Travel Školi i “online” Školi turizma Travel magazina za kompaniju Duke&Peterson D.O.O. Beograd. 2009 – 2013.

KONSULTANTSKE USLUGE:

 • Vođa projekta “Obnova banje Banjska” (opština Zvečan, KiM), pod marketinškim imenom “Rajska banja” 2015 – 2020.
 • za hotele “City Savoy” 4* u Beogradu, “Anđelika” 3* u Kragujevcu, Gorski SPA 4*na Kopaoniku i  hotel u izgradnji na Torniku (Zlatibor). 2015- 2024.
 • za 12 turističkih agencija, organizatora putovanja i pet posrednika, pri osnivanju i unapređenju poslovanja. Od 2012. do 2024.
 • Osmišljavanje, priprema i organizacija nastupa na Sajmovima turizma, Sajmovima vina i Sajmovima etno hrane i pića, za više turističkih agencija, Visoku turističku školu strukovnih studija i Kancelariju za KiM. 2012-2019.

OSTALO:

 • Saradnja sa strukovnim udruženima (YUTA, ATAS, ANTAS, HORES, SACEN, FIJET, Udruženjem banja Srbije, Udruženjima turističkih vodiča i pratilaca, Udruženjem „Mladi za turizam” „Susreti organizatora manifestacija”…), Turističkom organizacijom Srbije, Turističkom organizacijom Beograda, lokalnim i regionalnim turističkim organizacijama, Unijom poslodavaca Srbije, Privrednom komorom Srbije, Regionalnim razvojnim agencijama….
 • Preko stotinu gostovanja i intervjua na domaćih i stranim TV kanalima, radio emisijama, štampanim i elektronskim medijima, okruglim stolovima, forumima i slično.
 • Razvijene poslovne veze u struci, naročito sa ex YU i zemljama zapadnog Balkana.

Uvereni u uspešno poslovanje i dug „život” Agencije „Savetnik u turizmu“.

Više od 25 godina iskustva

We work with ambitious leaders who want their future to be successful and help them achieve extraordinary outcomes.

0

projects complited

0

awards wining

0

satisfied customers

Our mission

Our renowned coaching programs will allow you to:

 • Work fewer hours — and make more money
 • Attract and retain quality, high-paying customers
 • Manage your time so you’ll get more done in less time
 • Hone sharp leadership skills to manage your team
 • Cut expenses without sacrificing quality
 • Automate your business, so you can leave for days,
  weeks, or even months at a time