REFERENCE

– Ekspert za analizu Strategije razvoja turizma Republike Srbije i izvođenje treninga budućih eksperata u turizmu Srbije za kompaniju HD European Consulting Group iz Beograda 2011/12.

 – Obuka turističkih vodiča, pratilaca i animatora širom Srbije (Novi Sad, Kopaonik, Aranđelovac, Raška, Čačak, Zaječar, Niš, Novi Pazar, Tutin, Knjaževac…) za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence u organizaciji YUTA, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu, “Academia Homo Turisticus” iz Niša i samostalno. Od 2012. do sada.

 – Konsultantske usluge za 12 turističkih agencija – organizatora putovanja i pet posrednika, pri njihovom osnivanju i unapređenju poslovanja. Od 2012. do sada.

 – Osmišljavanje, priprema i organizacija promotivnog nastupa na Sajmovima turizma, Sajmovima vina i Sajmu etno hrane i pića, za više turističkih agencija, Visoku turističku školu strukovnih studija i Kancelariju za KiM. 2012-2019

 – Izrada Biznis plana i konsultantske usluge za pripremu, otvaranje i poslovanje hotela “Premier Aqua” sa 5* u Vrdniku (Fruška gora) za kompaniju Promont Group D.O.O. Novi Sad 2012/13.

 – Obuka za rad u turizmu u Travel Školi i “online”  Školi turizma Travel magazina za kompaniju Duke&Peterson D.O.O. Beograd. 2009 – 2013

 – Izrada strateškog dokumenta “Analiza potencijala za održivi turizam sa biznis planom i akcionim planom Nacionalnog Parka Đerdap” 2014. 

 – Izrada Priručnika za eko turističke vodiče NP Parka Đerdap 2014.

 – Obuka eko turističkih vodiča Nacionalnog Parka Đerdap 2014.

 – Edukacija seoskih domaćina u turizmu radi pokretanja poslovanja ili unapređenja usluga smeštaja i ishrane, posredstvom PKS, Instituta za primenu nauke u poljoprivredi Republike Srbije i samostalno. Od 2014 do sada.

 – Učešće u projektu “Razvoj privatnih muzeja i kolekcija u Srbiji” podržanog od Švajcarske agencije za saradnju – SDC. 2015

 – Obuka u okviru projekta ekonomsko osnaživanje žena, Evropske unije i Vlade Švajcarske, preko Programa evropskog partnerstva, u opštini Raška. 2015

 – Rukovođenje projektom “Obnova banje Banjska” (opština Zvečan) pod marketinškim imenom “Rajska banja” 2015 -2020.

 – Konsultantske usluge za hotele “City Savoy” 4* u Beogradu i “Anđelika” 3* u Kragujevcu. 2016.

 – Konsultant UNDP (United Nations Development Programme in Serbia) i saradnik Agencije za upravljanje lukama Republike Srbije na projektu “Lokalni razvoj istočne Srbije kroz povećanje turističkog prometa” 2017.

 – Trener na Projektu Project “Carpathians Connects” interreg – IPA cross-border cooperation Romania – Serbia programme 2018. Naručilac: RARIS

 – Trener na Projektu “AD-VISION” u okviru Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2018 Interreg – IPA cross-border cooperation Bulgaria – Serbia programme. Naručilac: RARIS

 – Izrada štampanih turističkih vodiča Kosovo i Metohija (Kulturna baština pod UNESCO zaštitom, Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok, Štrpce/Brezovica, Orahovac/Velika Hoča, Leposavić, Kosovsko Pomoravlje). Naručilac: Kancelarija za KiM Vlade Republike Srbije 2018/19

 – Izrada “Local Action Plan 2018-2019” u okviru Interreg Danube Transnational Programme (New Generations Skills)

 –  Rad na GIZ projektu “Programme migration for development” – instrukcije i saveti trenerima iz Nacionalne Službe Zapošljavanja Srbije u vezi sa sticanjem i razvojem prezentacionih i interpretatorskih veština pri Programu obuke “Put do uspešnog preduzentnika” 2018/19.

 – Učešće u pripremi Programa razvoja turizma Novog Sada 2018-2022 u delu “pravno regulatorni okvir”.

 – Izrada Akcionog plana programa razvoja turizma Novog Sada 2018 – 2022.

 – Izrada Strategije razvoja ruralnog turizma Crne Gore 2018 – 2023  podizvođač u delu “pravno regulatorni okvir i tekući trendovi”.

 – Rad na Projektu unapređenja poslovanja MSP zemalja Zapadnog Balkana, kao podizvođač kompanije Ernst & Young d.o.o. Beograd za potrebe EBRD – Evropske banke za obnovu i razvoj 2019. 

 – Rad na Projektu: Multisektorski program – Povećanje vidljivosti, obima i kvaliteta usluga na putničkim pristaništima na Dunavu “PROBUDI DUNAV” 2019. za Agenciju za upravljanje lukama Republike Srbije

 – Izrada biznis plana i konsultantske usluge za In house receptivnu turističku agenciju “HUMA TRAVEL& CONCIERGE” pri hotelu Huma Kotor Bay 5* u Dobroti kod Kotora 2019.

 – Trener na EU projektu “Mladi u turističkoj industriji”. Obuke u Čačku, Raškoj, Somboru, Nišu i Beogradu. (februar-jul 2020). Naručilac: “Srbija za mlade” i “Turistička prizma”.

 – Izrada studije “Uticaj Covid-19 na sektor turizma u Republici Srbiji” jul-avgust 2020. Naručilac: Program ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP Srbija.

 – Obuke turističkih agencija i hotelijera u Banja Luci. Septembar/ oktobar 2020

 – Program razvoja turizma Grada Beograda sa Akcionim planom 2020-2025 podizvođač u delu “Pravno regulatorni okvir i tekući trendovi”. Naručilac: Grad Beograd

 – Izrada Programa razvoja turizma za jedinice lokalnih samouprava (gradova i opština) i turističkih organizacija (Topola/Oplenac 2017, Bela Palanka 2017, Pirot 2017 i Sombor 2018, Jošanička Banja 2018, Vlasotince 2018, Loznica 2018, Osečina 2019, Trgovište 2020, Leskovac 2020, Dimitrovgrad 2021, Babušnica 2022, Inđija 2022, Kikinda 2022, Apatin 2022, Ivanjica 2022) i na Kosovu i Metohiji (Gračanica, Leposavić, Zvečan, Banjska, Velika Hoča, Štrpce/Brezovica, Kosovska Mitrovica, Kosovsko Pomoravlje). Svi pripremljeni programi razvoja turizma su dobili pozitivno mišljenje resornog ministarstva turizma i usvojeni su na skupštinama lokalnih samouprava

 – Obuka u oblasti ruralnog i seoskog turizma u brdsko planinskom području u Prizrenu i Peći. GIZ Kosovo, oktobar 2020 

 – Konsultant hotela 4* Gorski SPA na Kopaoniku, februar – maj 2021. Naručilac: Peritum consulting d.o.o. Beograd

 – Obuka “Razvoj proizvoda ruralnog i seoskog turizma i poboljšanje ponude privatnog smeštaja na prostoru grada Leskovca”. april 2021. Naručilac: Grad Leskovac

 – Obuka turističkih agencija na temu Zakona o zaštiti potrošača vezano za pandemiju Covid-19. 2020/21 Naručilac: YUTA

 – Obuka za poboljšanje turističko ugostiteljske ponude, ruralnog turizma i stvaranje jedinstvenog turističkog proizvoda kroz udruživanje turističkih organizacija u Jablaničkom okrugu. Oktobar-novembar 2021. Naručilac: Turistička organizacija opštine Vlasotince

– Trener na EU projektu: Tematsko putovanje koridorom kulturne i prirodne baštine Srbije i Crne Gore  „Creative Twinning“ Naručilac: Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Kraljevo. mart 2022.

– Izrada studije “Turistička valorizacija srpskog vojničkog utvrđenja Šanac u opuštini Babušnica” 2022. Naručilac: opština Babušnica

– Obuke na temu “Razvoj ruralnog turizma” u opštinama Knjaževac, Svrljig i Raška. Jun 2022. Naručilac: Institut za primenu nauke u poljoprivredi Beograd

 – Veliki broj gostovanja i intervjua na domaćih i stranim TV kanalima, radio emisijama, štampanim i elektronskim medijima, okruglim stolovima, forumima i slično.

 – Izuzetno dobre poslovne veze u struci, naročito sa ex YU i balkanskim zemljama.

 – Odlična saradnja sa strukovnim udruženima (YUTA, ATAS, ANTAS, HORES, SACEN, FIJET, Udruženje banja Srbije, Udruženje turističkih vodiča Beograda i Srbije, Udruženje “Mladi za turizam” “Susreti organizatora manifestacija”…), Turističkom organizacijom Srbije, Turističkom organizacijom Beograda i mnogim lokalnim turističkim organizacijama, Unijom poslodavaca Srbije, Privrednim komorama Srbije i Beograda itd.

 

POSLOVI U TOKU:

 – Usluge konsaltinga za hotel u izgradnji na Torniku – Zlatibor

 

Uvereni u uspešno poslovanje i dug „život” Agencije „Savetnik u turizmu“.

Više od 25 godina iskustva

We work with ambitious leaders who want their future to be successful and help them achieve extraordinary outcomes.

0

projects complited

0

awards wining

0

satisfied customers

Our mission

Our renowned coaching programs will allow you to:

  • Work fewer hours — and make more money
  • Attract and retain quality, high-paying customers
  • Manage your time so you’ll get more done in less time
  • Hone sharp leadership skills to manage your team
  • Cut expenses without sacrificing quality
  • Automate your business, so you can leave for days,
    weeks, or even months at a time