FAQ

Sertifikat se dodeljuje na zahtev naručioca posla u zavisnosti od vrste datih usluga i njegov izgled se prilagođava centralnoj temi obuke.

Trening prati odgovarajuća dokumentacija, sa planom i programom treninga, Power Point prezentacijom i dodatnim materijalima, u štampanom i elektronskom formatu.

Ukoliko se trening održava na udaljenosti većoj od 100 km od Beograda, ili je potrebno da treneri prenoće, naručilac plaća troškove smeštaja i prevoza.

Maksimalan broj po treningu ograničen je na 15 učesnika, u skladu sa standardima i optimalnim kvalitetom izvođenja obuke.

Konsultanti – treneri su aktivni profesionalci koji su uglavnom slobodni konsultanti (freelance consultants), lideri i autoriteti u profesiji.

Agencija „Savetnik u turizmu“ poseduje potrebnu edukacionu opremu (laptop, projektor i platno, a po potrebi obezbeđuje hranu i osveženje (vodu, kafu, sokove) za učesnike treninga.

Treninzi se održavaju u poslovnim prostorijama naručioca usluga ili u namenski organizovanom prostoru Agencije „Savetnik u turizmu“.