TRENING POSLOVNIH VEŠTINA

img_17-700x460

ŠTA JE TRENING POSLOVNIH VEŠTINA I ČEMU SLUŽI?

Osnovne karakteristike treninga:

 1. Motivisanost – zaposlenima se tumači svrha i značaj obuke, sa uverenjem da imaju sposobnosti da je prihvate i primene.
 2. Interaktivnost – zaposleni su aktivno uključeni u proces prenosa iskustva. Obuka integriše aktivnosti kroz koje se zaposleni aktivno uključuju u proces učenja.
 3. Pružanje podrške – zaposleni stiču pozitivan stav prolazeći kroz iskustvo učenja i uverenja u uspešnost obuke.

Sadržaj treninga poslovnih veština:

  1. Vežbe u grupi (ankete, procene, igre …)
  2. „Brainstorming“  (diskusije za i protiv)
  3. Timske aktivnosti (analize, takmičenja, igre …)
  4. Igranje uloga (nabavka, prodaja, pregovaranje …)
  5. „Case study“ (gostovanje lidera profesije – studije slučaja)
  6. Simulacije (nezadovoljni klijenti, neuspeli projekti…)
  7. Provera novostečenih znanja (formulari i primeri)

Trening prilagođen pojedinačnom klijentu

Trening je prilagođen poslovnim potrebama i posebnim zahtevima naručioca usluge. Plan i program treninga se izrađuje po snimljenom stanju i analizi poslovnih potreba. Realizuje se u formi interaktivne radionice obukom zaposlenih u korišćenju praktičnih poslovnih alata. Treninzi se obavljaju modularno, za različite oblasti kroz jedan ili više modula (2 x 45 minuta). Izvode se metodom aktivnog učenja, praktičnim primerima, analizama studija slučajeva, uz pomoć formulara, anketa i edukativnih igara.

Standardni sadržaj treninga

 • Poslovni ciljevi
 • Poslovna strategija
 • Ciljevi prodaje i vremenski rokovi ostvarenja
 • Organizacija prodaje i prodajne aktivnosti
 • Parametri rezultata prodaje
 • Profil korisnika usluge
 • Tržišne informacije
 • Konkurentnost
 • Upravljanje ciljnim grupama
 • Rad sa korisnicima usluga (custumer service)
 • Veštine prodaje
 • Praćenje i izveštaj rezultata prodaje
 • SWOT analiza prodaje
 • Marketing strategija
 • Plan i ciljevi prodaje
 • Zadržavanje starih i sticanje novih korisnika usluga
 • Programi lojalnosti korisnika usluga
 • Praćenje i analiza rezultata prodaje
 • Organizacija prodaje
 • Merenje uspešnosti ciljeva prodaje
 • Podrška prodaji
 • Izrada akcionih planova

Osim standardnih sadržaja treninga, ponuda se proširuje i na druge oblasti u skladu sa specifičnim potrebama organizatora putovanja i turističkih agencija.

Neki predlozi edukacionih modula za unapređenje različitih oblasti rada:

 • motivacija
 • komunikacija
 • pregovaranje
 • timski rad
 • organizacija rada
 • primena procedura
 • upravljanje vremenom
 • veštine prezentacije
 • upravljanje promenama
 • inoviranje
 • upravljanje projektima
 • internet poslovanje
 • upravljanje rizikom
 • odnos prema korisniku usluge

Primer:  Cilj treninga za zaposlene u prodaji:

 • kreiranje konkretnog plana prodaje zajedničkim radom zaposlenih u prodaji
 • snimanje stanja, određivanje ciljeva i načina ostvarenja u prodaji
 • uspostavljanje profitabilnog sistema organizacije i upravljanja prodajom
 • prenošenje alata za merenje, analiziranje i unapređenje prodaje
 • unapređenje prodaje i održavanje kvalitetnih odnosa sa korisnicima usluga putem programa lojalnosti

Trajanje treninga je 3 radna dana (18 časova)

IMATE POSLOVNI PROBLEM?

Pitajte nas za rešenje.Gde nema problema i izazova, nema posla. Problemi se ne rešavaju zamrzavanjem. Pravilno postavljen problem je pola rešenja. Sve se može popraviti. Iskustvo je najbolji učitelj.

Okolnosti nikada neće biti idealne! Pozovite nas da zajedno rešavamo poslovne izazove. Neodlučnost i nepraćenje promena dovodi do zaostajanja. Najskuplje je ne preduzimati ništa. Budućnost se kupuje sadašnjošću. Koliko ste preduzetni, toliko ste uspešni.

placeholder
doc. dr Branko Krasojevic
Direktor, Agencija ,,Savetnik u Turizmu