USLUGE 2

Usluge se prvenstveno sastoje u profesionalnoj izradi strateških dokumenata u turizmu i ugostiteljstvu – strategija i programa razvoja, studija izvodljivosti, biznis, marketing i akcionih planova. 
Putem konsaltinga i treninga, prenose se funkcionalna znanja, praktične veštine i savremena iskustava koja se kroz svakodnevno korišćenje unapređuju. Po snimanju tekućeg stanja i analizi prioritetnih poslovnih potreba naručioca usluga, daju se stručni saveti i organizuju treninzi i interaktivne radionice kroz ogledne primere, studije slučajeva, ankete, simulacije poslovnih situacija i sl. Zatim se na bazi evaluacije i dobijenih rezultata pripremaju izveštaji sa preporukama za unapređenje poslovanja.

Nakon upoznavanja sa specifičnostima i problematikom poslovanja svakog pojedinačnog pravnog subjekta (lokalnih samouprava, turističkih (TO) i destinacijskih menadžment organizacija (DMO), smeštajnih i ugostiteljskih objekata, turističkih agencija i drugih), istražuje se, analizira i predlaže originalno optimalno rešenje uz zajedničko sprovođenje dogovorenih ciljeva. To između ostalog najčešće uključuje:

  • vođenje, pripremu, osnivanje i poboljšanje rada lokalnih i regionalnih TO i DMO, turističkih agencija, smeštajnih i ugostiteljskih objekta itd.
  • unapređivanje organizacije rada u cilju povećanja profitabilnosti
  • izradu strateških poslovnih, marketing i akcionih planova
  • rešavanje internih i eksternih poslovnih problema
  • prenos (transfer) poslovnih veština
  • razvoj i unapređenje prodaje
  • pripremu i sprovođenje kriznog menadžmenta
  • medijaciju i arbitražu
  • poslovno povezivanje (networking)
  • predloge i uvođenje inovacija u poslovanje
  • specijalizaciju i integraciju poslovanja
 • posredovanje pri zapošljavanju menadžera u turizmu i ugostiteljstvu.

Sve aktivnosti se realizuju po fazama, u dogovorenim vremenskim okvirima, po dogovorenim cenama.

TRENING POSLOVNIH VEŠTINA

ŠTA JE TRENING POSLOVNIH VEŠTINA I ČEMU SLUŽI? Osnovne karakteristike treninga: Motivisanost – zaposlenima se tumači svrha i značaj obuke, sa uverenjem da imaju sposobnosti…

read more
POSLOVNI I MARKETING KONSALTING

Poslovni i Marketing konsalting organizatora putovanja i turističkih agencija Poslovni i marketing konsalting podrazumeva izgradnju visoko kvalitetnih poslovnih planova u cilju veće profitabilnosti poslovanja. Zaposleni…

read more
CENE USLUGA

Cene su izuzetno konkurentne, tim više, što preduzetnik nije u PDV sistemu. Fleksibilne i raznovrsne metode i uslovi plaćanja obuhvataju: faktura, čekovi, kreditne i platne kartice, u ratama, kompenzacije i sl.

read more
KONSALTING

ŠTA JE KONSALTING? Konsalting je poslovna aktivnost kojom se obezbeđuju stručne preporuke i saveti, uz određenu finansijsku nadoknadu u cilju rešavanja konkretnih problema u okviru…

read more
USLUGE

ŠTA JE TRENING POSLOVNIH VEŠTINA I ČEMU SLUŽI? Osnovne karakteristike treninga: Motivisanost – zaposlenima se tumači svrha i značaj obuke, sa uverenjem da imaju sposobnosti…

read more

KAKO MOŽEMO DA VAM POMOGNEMO?